خلافی خودرو
معرفی محصول

سرویس‌های ارزش افزوده در سامانه دلفین

شرکت‌های مکمل، شرکت‌هایی هستند که در فضای ارائه خدمات خلافی خودرو، عوارض خودرو، اعلام بار و مدیریت اثربخش بارهای حمل شده و … فعالیت می‌کنند ...
سیمین سپاهان
پروژه‌ها

تجهیز ناوگان خودرویی شرکت سیمین سپاهان

آنچه شرکت سیمین سپاهان را بر آن داشت که به تجهیز و هوشمندسازی ناوگان خود بیندیشد، نیازهایی از جمله کنترل از راه دور ناوگان خودرویی ...
شرکت حمل و نقل توکا
پروژه‌ها

تجهیز ناوگان خودرویی شرکت حمل و نقل توکا

شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا با آگاهی از نیازهای شرکت توکا، سرویس ردیابی را به همراه سخت‌افزار ردیابی و رابط اتصال شبکه کن به این شرکت معرفی کرد ...
قاسم ایران
پروژه‌ها

تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع و پخش قاسم ایران

شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا با آگاهی از نیازهای شرکت توزیع و پخش قاسم ایران، سرویس ردیابی را به همراه سنسور دمای یخچال خودرو به این شرکت معرفی کرد ...
فرودگاه امام خمینی
پروژه‌ها

تجهیز ناوگان خودرویی فرودگاه امام خمینی (ره)

راهکار پیشنهادی دلفین به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل بود که همزمان، هم از بخش نرم‌افزاری و هم از بخش سخت‌افزاری ...
شرکت توزیع برق شمال کرمان
پروژه‌ها

تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع برق شمال کرمان

شرکت دلفین اسپادانا با آگاهی از نیازهای شرکت توزیع برق شمال کرمان، پکیج کامل سرویس ردیابی دلفین را همراه با ماژول دیسپاچینگ به این شرکت معرفی کرد ...
بندرعباس آریا
پروژه‌ها

تجهیز ناوگان خودرویی شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا

شرکت دلفین با آگاهی از نیازهای شرکت بندرعباس آریا، سرویس ردیابی همراه با سرویس سوخت، محدوده‌ها، رفتار راننده و ... را به این شرکت معرفی کرد ...
شهرداری قم
پروژه‌ها

تجهیز ناوگان خودرویی سازمان شهرداری قم

شهرداری قم برای محاسبه کا