16 خرداد 1402 2:13 ب.ظ

بایگانی مطالب

سایر مطالب

امنیت با ردیاب خودرو

برقراری امنیت با ردیاب خودرو

برقراری امنیت با ردیاب خودرو یکی از اموری است که با استفاده از تلماتیک و اینترنت اشیا فراهم شده است که باید آن را به کار گرفت.

سرویس‌های ارزش افزوده در سامانه دلفین

سرویس‌های ارزش افزوده در سامانه دلفین

شرکت‌های مکمل، شرکت‌هایی هستند که در فضای ارائه خدمات خلافی خودرو، عوارض خودرو، اعلام بار و مدیریت اثربخش بارهای حمل شده و … فعالیت می‌کنند.