سرویس مدیریت ایاب و ذهاب پرسنل

مدیریت ایاب و ذهاب پرسنل

مکانیزه نمودن رفت و آمد پرسنل به سازمان، توسط سرویس‌ها برای مدیر سیستم

کاربرد ماژول ایاب و ذهاب

شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا، با تعریف و اضافه کردن ماژول ایاب و ذهاب بر روی نرم‌افزار مدیریت ناوگان، امکان مکانیزه نمودن رفت و آمد پرسنل به سازمان توسط سرویس‌ها را برای راهبر سیستم ایجاد کرده است؛ همچنین مدیر مربوطه می‌تواند به شکلی کاملاً اتوماسیون شده وضعیت خدمات‌رسانی پیمانکار را از راه دور نظارت کند و بر اساس روند فعالیت روزانه پیمانکار صورت وضعیت وی را مشاهده کند.

تعریف محدوده های جغرافیایی

تعریف محدوده‌های جغرافیایی

مشرتیان بالفعل

پرسنل نیازمند سرویس

مدیران نقلیه

پیمانکار خودروهای ایاب و ذهاب

برخی از خروجی‌های مفید این ماژول

تعریف محدوده های جغرافیایی
تعریف محدوده‌های جغرافیایی

مدیریت و کنترل زمان ورود و خروج سرویس‌ها به محدوده‌های تعریف شده توسط کاربر، مدیریت و کنترل زمان ورود و خروج پرسنل به خودرو با استفاده از دستگاه کارتخوان، کنترل دمای داخلی کابین سرویس‌ها، نظارت و کنترل بر رفتار راننده در هنگام رانندگی، کنترل مسیرهای طی شده توسط سرویس‌های طرف قرارداد.

مشرتیان بالفعل
پرسنل نیازمند سرویس

ثبت اطلاعات مربوط به تعریف وسایل نقلیه و طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس نحوه استفاده، ثبت اطلاعات مربوط به رانندگان و ثبت جزئیات شیفت‌بندی آن‌ها، ثبت اطلاعات درخواست‌های پرسنل برای دریافت خدمات واحد ترابری و حمل و نقل، امکان استفاده پرسنل از نرم‌افزار موبایلی برای نظارت موقعیت سرویس.

مدیران نقلیه
پیمانکار خودروهای ایاب و ذهاب

امکان تعریف مشخصات ایستگاه‌ها و رسم محدوده‌های مجاز ورود خودرو، تعریف مسیرهای بهینه برای تردد و ثبت برنامه ایاب و ذهاب، مدیریت و زمان‌بندی سرویس با تعریف خودرو، شیفت‌های کاری و راننده، توزیع صحیح و بهینه سرویس‌ها در سطح شهر و مناطق خدمتی با گزارش‌های وسایل نقلیه به تفکیک خودرو و نوع خدمت.

به مشاوره احتیاج دارید؟

فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید