سنسور شیب خودروهای سنگین

کنترل بارگیری و تخلیه بار کامیون‌ها در شیب مجاز

سنسـور شیب چیست؟

هدف از طراحی این راهکار، نظارت و سنجش وزن بار به صورت آنلاین است. روش آنلاین وزن بار خودرو بر اساس مانیتورینگ تغییرات سیستم تعلیق خودرو محاسبه شده و به دستگاه AVL منتقل می‌شود، تا بتواند این اطلاعات را به همراه موقعیت و وضعیت خودرو به نرم‌افزار مدیریت ناوگان ارسال کند. تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف کارکرد و عملکرد بار خودرو بر اساس داده‌های دریافتی انجام خواهد شد.

ضرورت بکارگیری سنسور شیب

یکی از چالش‌هایی که شرکت‌های عمرانی و معدنی با آن روبه‌رو هستند، شرایط دشوار محل پروژه‌ها و مکان قرارگیری کامیون‌ها و ناوگان خودرویی است. چراکه محل پروژه‌ها دارای پستی و بلندی‌های بی‌شماری بوده و ناوگان مجبور به تخلیه بار خودرو در شیب می‌باشند. آنچه این وضعیت را به شرایطی خطرناک تبدیل می‌کند، عدم تشخیص شیب مجاز توسط ناوگان و رانندگان است؛ که در نهایت بارگیری و تخلیه بار در شیب غیرمجاز باعث واژگونی ناوگان خودرویی شده و علاوه بر خسارت مالی به سازمان می‌تواند باعث تلفات جانی نیز شود. در این شرایط است که ضرورت استفاده از سنسور شیب احساس می‌شود. برای حل این مشکل، ناوگان خودرویی علاوه بر ردیاب خودرو دلفین مجهز به سنسور تشخیص شیب غیر مجاز نیز می‌شود.

عملکرد سنسور شیب

این سخت‌افزار بر روی شاسی خودرو نصب می‌شود و زمان حضور خودرو در شیب غیرمجاز و یا تخلیه بار در شیب خطرناک، به راننده هشدار می‌دهد. همچنین برای اطمینان بیشتر می‌توان آن را به رله قطع کن متصل کرد تا هنگام اعلام شیب غیرمجاز، امکان تخلیه بار را ندهد. علاوه بر هشدار و اجازه تخلیه بار، به دلیل یکپارچگی این سخت‌افزار با ردیاب خودرو، می‌توان مکان‌های بارگیری و تخلیه بار را از طریق سامانه مدیریت ناوگان دریافت کرد.

مشخصات سنسور شیب

null

امکان تشخیص شیب غیرمجاز طولی


null

امکان تشخیص شیب غیرمجاز عرضی


null

قابل اتصال به بازر هشداردهنده به راننده


کارکرد در حین حمل بار

قابلیت اتصال به رله قطع کن


افزایش بهره‌وری از ظرفیت بار خودروها

ارسال رویدادهای تخلیه بار


null

ضد آب و گرد و غبار