مدیریت ناوگان نفت و گاز و پتروشیمی

افزایش امنیت و بهره‌وری مدیریت ناوگان خودرویی به دور از روش‌های سنتی

چرا هوشمندسازی ناوگان؟

در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به استانداردهای تعیین شده، امنیت و بهره‌وری عملیات، دو فاکتور کلیدی به حساب می‌آیند. دسترسی به این دو فاکتور تنها با کنترل دائمی فراهم می‌شود که کنترل دائمی با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست. در نتیجه عدم استفاده از روش‌های نوین برای مدیریت ناوگان خودرویی موجب کاهش تدریجی امنیت و بهره‌وری عملیات خواهد شد. این صنعت همواره موقعیت استراتژیکی در بین صنایع کشورهای مختلف داشته است و خطرات زیادی نیز در آن وجود دارد. به همین دلیل اطلاع‌رسانی در لحظه و ارتباطات یکپارچه بین بخش‌های مختلف فرآیند، نقش و اهمیت بسیار بالایی دارد. کنترل منابع در این صنعت تنها با در دسترس بودن دائمی آن‌ها فراهم می‌شود. در واقع اگر ناوگان خودرویی که جزء عظیمی از منابع این صنعت را تشکیل می‌دهد در دسترس دائمی نباشند، کنترل آن‌ها غیرممکن خواهد بود.

نقش ناوگان خودرویی

نقش خودرو در صنعت نفت و گاز به سال ۱۹۰۸ باز می‌گردد. در واقع با روی کار آمدن ناوگان خورویی، این صنعت سرعت بسیاری گرفت. واقع شدن چاه‌های نفت و متعاقبا شرکت‌های نفتی در مناطق دور از دسترس، حضور ناوگان خودرویی را در این صنعت الزامی کرده است. جابجایی کارمندان و محصولات تولید شده از محل تولید به دیگر مناطق و برعکس، نیازمند انواع متنوع از ناوگان خودرویی در این سازمان‌ها است.

چالش‌های ناوگان نفت و گاز و پتروشیمی

  • عدم دسترسی و آگاهی از موقعیت جغرافیایی رانندگان
  • ثبت اطلاعات رانندگان و ناوگان و مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی منابع
  • رفتارهای پرخطر رانندگان که گاهی موجب انفجار محموله می‌شود
  • عدم تحویل به موقع محموله سوختی و نفتی
  • عدم آگاهی از سلامت ناوگان و نیاز به دیاگ از راه دور
  • کنترل مسیر عبور و مرور سرویس‌های کارمندان و امکان برنامه‌ریزی دقیق
  • کاهش هزینه‌های جاری از جمله هزینه سوخت مصرفی

محصولات دلفین
محصولات مورد نیاز شما
ردیاب خودرو
سامانه مدیریت ناوگان
ماژول کنترل رفتار راننده
ماژول تعمیرات و نگهداری
ماژول ایاب و ذهاب
سنسور سوخت
رابط اتصال شبکه کن
راهکارهای دلفین
راهکارهای مورد نیاز شما
حمل و نقل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها
مدیریت اعزام به ماموریت
سرویس های دلفین
سرویس‌های مورد نیاز شما
ردیابی خودرو و تعریف محدوده‌های جغرافیایی معین
ارسال موقعیت بر اساس تاریخ و زمان
تعریف رانندگان و ثبت مشخصات ناوگان خودرویی
کنترل رفتار رانندگان سرویس‌ها
کنترل افراد با استفاده از گواهینامه تعریف شده
ثبت کلیه اطلاعات مربوط به خودرو در مسیر
تخمین مدت زمان رسیدن خودرو به مقصد
ایجاد فرآیند تعمیرات و نگهداری و دیاگ از راه دور
ارائه سرویس ایاب و ذهاب و برنامه‌ریزی دقیق سرویس‌ها
کنترل و ارائه اطلاعات میزان سوخت مصرفی

پروژه‌های شاخص

برخی از شاخص‌ترین پروژه‌های عملیاتی شده توسط ما در این حوزه

برای دریافت مشاوره، فرم زیر را پر کنید: