ناوگان توزیع موادغذایی،بهداشتی و دارویی

مدیریت خودروهای یخچال‌دار

افزایش کیفیت، امنیت و سرعت توزیع مواد غذایی، بهداشتی و داروی

چرا هوشمندسازی ناوگان؟

امروزه رقابت تنها بر داشتن ناوگان خودرویی نیست، بلکه سرعت و امنیت توزیع است که شرکت‌ها را در صدر رقابت قرار می‌دهد. ناوگان خودرویی حمل‌ونقل موادغذایی، بهداشتی و دارویی حتما باید دارای یخچال باشند. فساد و کیفیت محموله ارتباط مستقیم به دمای یخچال دارد. عدم مانیتورینگ دما، مسیر، درب خودرو، عملکرد راننده و وابسته بودن گزارشات به عامل انسانی، ریسک توزیع را روزبه‌روز افزایش خواهد داد. در واقع شرکت‌هایی شرایط بهتر و ریسک کمتری را تجربه خواهند کرد که ناوگان خود را هوشمند کرده و به صورت مداوم و بدون وقفه آن را از راه دور کنترل کنند.

نقش ناوگان خودرویی

ناوگان خودرویی کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین عنصر در صنعت پخش و حمل موادغذایی، بهداشتی و دارویی است. از همین رو بهبود زنجیره پخش و مکانیزه کردن عناصر آن، تاثیر مستقیمی بر کیفیت پخش خواهد داشت.

چالش‌های خودروهای یخچال‌دار

  • ممنوعیت ورود افراد متفرقه به محفظه یخچال
  • عدم باز کردن درب خودرو جز در مقاصد معین
  • رعایت زنجیره سرد و گرم هوا در طول توزیع
  • کنترل دائمی سردخانه و یا گرمخانه
  • عدم استفاده از خودرو برای اهداف دیگر
  • عدم آسیب به محموله
  • عدم استفاده افراد متفرقه از ناوگان حمل

محصولات دلفین
محصولات مورد نیاز شما
ردیاب خودرو
سامانه مدیریت ناوگان
سنسور درب خودرو
سنسور دما و رطوبت
ماژول کنترل رفتار راننده
کارتخوان RFID
راهکارهای دلفین
راهکارهای مورد نیاز شما
حمل و نقل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها
سرویس های دلفین
سرویس‌های مورد نیاز شما
کنترل باز و بسته شدن درب خودرو
کنترل مداوم دما و رطوبت محفظه یخچال خودرو
کنترل مسیر پیموده شده و ردیابی آنلاین خودرو
کنترل رفتار راننده
کنترل افراد با استفاده از گواهینامه تعریف شده

پروژه‌های شاخص

برخی از شاخص‌ترین پروژه‌های عملیاتی شده توسط ما در این حوزه

برای دریافت مشاوره، فرم زیر را پر کنید: