هوشمندسازی خودروها برای محاسبه بیمه

هوشمندسازی خودروها برای محاسبه بیمه

محاسبه هزینه‌ها بر اساس کارکرد و نوع رفتار رانندگان برای پرداخت کمتر مبالغ و محاسبه عادلانه هزینه بیمه

چرا هوشمندسازی ناوگان؟

رشد تصاعدی ناوگان خودرویی و هزینه‌های بالای بیمه، متفکران این حوزه را به سمت استفاده از روش‌های کاهش هزینه و مدیریت اثربخش سوق داده است. یکی از پارامترهایی که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است، محاسبه عادلانه حق بیمه و همچنین مدیریت ادعاهای صاحبان ناوگان خودرویی بوده است. بهترین ابزار برای مدیریت این دو پارامتر، استفاده از ردیاب خودرویی و دریافت لحظه‌ای موقعیت و وضعیت ناوگان خودرویی بیمه شده است. در واقع شرکت‌های بیمه می‌توانند با دریافت اطلاعات واقعی و لحظه‌ای ناوگان خودرویی، ادعای رانندگان مبنی بر تصادفات ساختگی را مدیریت کنند؛ همچنین اعلام هزینه بیمه با توجه به نوع کارکرد و میزان ریسک صاحبان ناوگان در رانندگی و حتی نوع مسیرهایی که پیموده شده است، از جمله مزایای استفاده از ردیاب خودرویی و هوشمندسازی ناوگان است. در واقع دریافت هزینه بیمه با توجه به کارکرد واقعی و نوع رانندگی نه‌تنها از هزینه‌های شرکت‌های بیمه می‌کاهد، بلکه به نفع صاحبان ناوگان خودرویی بوده و رانندگان با رانندگی غیرتهاجمی و کارکرد کم، هزینه کمتری را پرداخت خواهد کرد.

نقش ناوگان خودرویی

امروزه صنعت بیمه به یکی از پرسودترین صنایع در دنیا تبدیل شده است، تا جاییکه این صنعت با بانکداری مقایسه می‌شود. بخش بیمه ناوگان خودرویی بخش قابل توجهی از سود صنعت بیمه را تشکیل داده است. در واقع ناوگان خودرویی نقشی اساسی در حیات این صنعت داشته است.

چالش‌های حوزه بیمه

  • هزینه‌های هنگفت بیمه
  • مبلغ برابر بیمه برای ناوگان بدون کارکرد و ناوگان فعال
  • عدم در نظر گرفتن رفتار راننده در تعیین مبلغ بیمه
  • عدم مدیریت ادعاهای صاحبان ناوگان و متصدیان بیمه

محصولات دلفین
محصولات مورد نیاز شما
ردیاب خودرو
سامانه مدیریت ناوگان
ماژول کنترل رفتار راننده
رابط اتصال شبکه کن
راهکارهای دلفین
راهکارهای مورد نیاز شما
حمل و نقل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها
سرویس های دلفین
سرویس‌های مورد نیاز شما
امکان ثبت کارکرد واقعی ناوگان خودرویی
ارائه خدمات بیمه بر اساس میزان کارکرد ناوگان
امکان ثبت رفتار راننده و شناسایی رانندگان تهاجمی
امکان تعیین مبلغ بیمه بیشتر برای رانندگان پر خطر
امکان ثبت داده‌های واقعی
مدیریت ادعاها بر اساس داده‌های موجود
امکان ثبت مسیرهای طی شده
دریافت اطلاعات شبکه کن خودرو
آگاهی از وضعیت سلامت خودرو
تعیین بیمه بدنه بر اساس میزان سلامت خودرو
تعیین مبلغ بیمه بر اساس میزان خطر مسیر

برای دریافت مشاوره، فرم زیر را پر کنید: