ناوگان امداد و عملیات

بهبود عملکرد ناوگان امدادی و عملیاتی

کنترل خودروهای عملیاتی، ماموریتی و نیروهای اعزام شده به محل حادثه

چرا هوشمندسازی ناوگان؟

اگر یک ماموریت را به صورت مرحله‌ای شبیه‌سازی کنیم، می‌بینیم که از لحظه ثبت محل حادثه توسط سامانه ثبت حوادث در این سازمان‌ها، هر ثانیه کاملا حیاتی است. در صورتی که خودروهای عملیاتی از طریق سامانه مدیریت ماموریت‌ها کنترل نشوند، اپراتور باید خود انتخاب کند که ماموریت را به کدامیک از خودروهای ماموریتی ارجاع دهد و خودرو مربوطه را از طریق تماس تلفنی در جریان ماموریت بگذارد. در صورت پذیرش ماموریت از سمت راننده مورد نظر، باید کاربر مستقر در مرکز، مقصد را به صورت دستی برای وی ارسال کند. راننده خود با انتخاب مقصد، مسیر حرکت را انتخاب کرده و به سمت محل حادثه حرکت می‌کند؛ ضمن اینکه در کل مراحل ماموریت کاربر از مراحل آگاهی نخواهد داشت و تنها زمان شروع و پایان ماموریت را به صورت تماس تلفنی از راننده دریافت می‌کند. باید به این نکته توجه داشته باشید که کل این مراحل توسط افراد انجام می‌شود، پس امکان رخ دادن خطای انسانی در این فرآیند بسیار بالا خواهد بود. همچنین مدت زمان عملیات بیش از مدت زمان استاندارد طول خواهد کشید.

نقش ناوگان خودرویی

خودروهای عملیاتی و ماموریتی نقش به‌سزایی در اجرای عملیات در شرکت‌های برق، آب و گاز دارند. در واقع به سرانجام رسیدن ماموریت‌های تعریف شده در این سازمان‌ها، وابستگی مستقیم به عملکرد این ناوگان خواهد داشت.

چالش‌های ناوگان امداد و عملیات

  • کاهش مدت زمان انجام ماموریتی (کاهش Golden Time)
  • دریافت بهترین مسیر با توجه به ترافیک و مسافت
  • آگاهی مدیران و کاربران از مراحل ماموریت

محصولات دلفین
محصولات مورد نیاز شما
سامانه مدیریت ماموریت‌ها
یکپارچه‌سازی سامانه با سامانه ثبت حوادث
بکارگیری نرم‌افزارهای ارائه مسیر از جمله Waze
نرم‌افزار مخصوص اندروید برای Carpc
یکپارچه‌سازی نرم‌افزار با سامانه مرکزی
راهکارهای دلفین
راهکارهای مورد نیاز شما
حمل و نقل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها
مدیریت اعزام به ماموریت
سرویس های دلفین
سرویس‌های مورد نیاز شما
دریافت سیستماتیک محل حادثه از سامانه ثبت حوادث
ارسال سیستماتیک مقصد برای راننده
ارائه مسیر بهینه
تعریف مراحل ماموریت در Carpc
ارسال مراحل به تفکیک برای سامانه مرکزی

پروژه‌های شاخص

برخی از شاخص‌ترین پروژه‌های عملیاتی شده توسط ما در این حوزه
شرکت‌های توزیع برق

شرکت‌های توزیع برق استان‌های:

تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، یزد، شمال کرمان

برای دریافت مشاوره، فرم زیر را پر کنید: