سرویس ارزش افزوده دلفین

سرویس ارزش افزوده دلفین

با فعال‌سازی این سرویس می‌توانید به سالن اعلام بار دسترسی داشته باشید و استعلام عوارض آزادراهی و خلافی خودروها را دریافت کنید

null
null

اهمیت استعلام عوارض آزادراهی

مدیریت هزینه عوارض ناوگان خودرویی در سازمان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مدیران می‌توانند با استفاده از این سرویس علاوه بر آگاهی از میزان عوارض قابل پرداخت توسط هر خودرو، از موقعیت جغرافیایی ناوگان و زمان پرداخت عوارض نیز آگاه شوند.

null

چرا استعلام دقیق خلافی؟

یکی از هزینه‌های پیش روی سازمان‌ها، خلافی خودروها است. با استفاده از این سرویس می‌توان استعلام خلافی ناوگان و موقعیت جغرافیایی لحظه جریمه را نیز دریافت کرد. اطلاعات دریافت شده به صورت یکجا در اختیار مدیران قرار گرفته و مدیریت هزینه را آسان می‌کند.

null

چرا استعلام بارنامه و سالن اعلام بار؟

یکی از چالش‌های صاحبان بار و ناوگان حمل و نقل، عدم دسترسی به اطلاعات واقعی محموله‌های باری شهرهای مختلف و همچنین استعلام بارنامه ناوگان خودرویی است. با این سرویس دیگر هیچ خودرویی بدون بار در جاده‌ها تردد نکرده و هزینه‌های سازمانی کاهش می‌یابد.

وبینار آموزشی

سرویس ارزش افزوده سامانه مدیریت ناوگان دلفین

  • معرفی و آموزش کامل سرویس ارزش افزوده
  • دریافت گزارشات و تحلیل آن‌ها
  • پاسخ به کلیه سؤالات

با حضور مهندس فتحی “مدیر فروش” و مهندس توکلی “کارشناس ارشد پشتیبانی”

وبینار

برای فعالسازی سرویس و شرکت در وبینار ارزش افزوده دلفین، فرم زیر را پر کنید:

سرویس ارزش افزوده دلفین

با فعال‌سازی این سرویس می‌توانید به سالن اعلام بار دسترسی داشته باشید و استعلام عوارض آزادراهی و خلافی خودروها را دریافت کنید

سرویس ارزش افزوده دلفین
null

اهمیت استعلام عوارض آزادراهی

مدیریت هزینه عوارض ناوگان خودرویی در سازمان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مدیران می‌توانند با استفاده از این سرویس علاوه بر آگاهی از میزان عوارض قابل پرداخت توسط هر خودرو، از موقعیت جغرافیایی ناوگان و زمان پرداخت عوارض نیز آگاه شوند.

null

چرا استعلام دقیق خلافی؟

یکی از هزینه‌های پیش روی سازمان‌ها، خلافی خودروها است. با استفاده از این سرویس می‌توان استعلام خلافی ناوگان و موقعیت جغرافیایی لحظه جریمه را نیز دریافت کرد. اطلاعات دریافت شده به صورت یکجا در اختیار مدیران قرار گرفته و مدیریت هزینه را آسان می‌کند.

null

چرا استعلام بارنامه و سالن اعلام بار؟

یکی از چالش‌های صاحبان بار و ناوگان حمل و نقل، عدم دسترسی به اطلاعات واقعی محموله‌های باری شهرهای مختلف و همچنین استعلام بارنامه ناوگان خودرویی است. با این سرویس دیگر هیچ خودرویی بدون بار در جاده‌ها تردد نکرده و هزینه‌های سازمانی کاهش می‌یابد.

وبینار

وبینار آموزشی

سرویس ارزش افزوده سامانه مدیریت ناوگان دلفین

معرفی و آموزش کامل سرویس ارزش افزوده

دریافت گزارشات و تحلیل آن‌ها

پاسخ به کلیه سؤالات

با حضور مهندس فتحی “مدیر فروش” و مهندس توکلی “کارشناس ارشد پشتیبانی”

برای فعالسازی سرویس و شرکت در وبینار ارزش افزوده دلفین، فرم زیر را پر کنید: