کیف پول موبایلی و سامان بخشیدن به پرداخت‌های خرد

اثرات سامانه مدیریت ناوگان در بهبود مدیریت خودروهای کارخانه شیشه اردکان

محاسبه کارکرد درجا در سامانه مدیریت ناوگان دلفین

مقایسه کیفیت اطلاعات دریافتی ردیاب‌های متصل به OBD و دیگر ردیاب‌ها

دلفین اسپادانا شرکت برتر IT در چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندس

پرداخت آفلاین در حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های بانکی در پرداخت‌های آنلاین

تاکسی‌های شهری و رفع مشکلات پرداخت با تاکسیمتر هوشمند دلفین