سرویس ایاب و ذهاب شرکت‌ها و روش‌های بهینه‌سازی آن

یکپارچه‌سازی نرم‌افزار مدیریت ناوگان دلفین با سخت‌افزارهای مختلف

دستگاه سیپاد و امکان اختصاص سوخت بر اساس پیمایش

حمایت از جوانان و شرکت‌های دانش بنیان با توان و روحیه جهادی در عرصه‌های علمی

تاکسیمتر هوشمند تحولی بنیادین در ناوگان تاکسیرانی کشور

تاکسیمتر هوشمند دلفین در مقایسه با موبایل تاکسی

خدمات راننده تاکسیمتر هوشمند دلفین در مقایسه با موبایل تاکسی

تاکسیمتر هوشمند دلفین و تاثیرات زیست محیطی آن